Led 光管

Led 光管只用一個月
昨晚我一有個房間關普通光管,另一間房(裝了Led 光管)突然出現一聲響聲,之後就不著了。
另外平時又一起動光管,電腦營幕就一閃。

未必係led光管問題,可能係電路問題,你關燈無理由會影響到隔離房,估計
1.電路有問題
2.接駁光管時接錯線
建議你盡快搵師傅check

TOP

未必係led光管問題,可能係電路問題,你關燈無理由會影響到隔離房,估計
1.電路有問題
2.接駁光管時接錯線
建 ...
billy0301 發表於 2014-10-28 08:53


裝 LED 光管的電線不是獨立的,我發覺有兩條黑線連在一起及一條紅線,可能另一黑線連接另一間房。

TOP

本帖最後由 pka 於 2014-10-28 12:21 編輯

搭單問
我用開傳統光管 〈電子牛〉
想轉LED光管
請問兩呎LED通常幾錢?

唔該晒

TOP

搭單問
我用開傳統光管 〈電子牛〉
想轉LED光管
請問兩呎LED通常幾錢?

唔該晒 ...
pka 發表於 2014-10-28 12:17    我上星期買咗支,68蚊,如果名牌菲利甫2xx

TOP

裝 LED 光管的電線不是獨立的,我發覺有兩條黑線連在一起及一條紅線,可能另一黑線連接另一間房。 ...
willchan 發表於 2014-10-28 12:00


可能係條黑線問題,check check 好d

TOP

本帖最後由 smallstar 於 2014-10-28 12:47 編輯
裝 LED 光管的電線不是獨立的,我發覺有兩條黑線連在一起及一條紅線,可能另一黑線連接另一間房。 ...
willchan 發表於 2014-10-28 12:00


兩條黑線係中線, 紅線係火線, 另一問房既燈同條一中線回路係正常接法, 唔係咁做變左好多條中線返 MCCB! 咁另一同房燈著唔著? 著就有可能燒左LED 底板。

TOP

我上星期買咗支,68蚊,如果名牌菲利甫2xx
billy0301 發表於 2014-10-28 12:36


轉用LED光管,是否要片中那樣開底座轉接線?
www.youtube.com/watch?v=JQFtPGbULVI

TOP

本帖最後由 GbE 於 2014-10-28 13:07 編輯

如果轉 LED, 不如舊嘢全部唔要. 轉 d 唔轉 d, 攪自己
之前已有文講, 電子牛光管轉 LED 光管, 係要內部改駁線

早前 18W 光管 (差唔多2呎), 換成 2 碌一體 57cm 7W LED T5, 又輕又光又細十分滿意  (一碌唔夠光)

人仔 26元 碌, 裝完後, 碌嘢隨時拆落嚟都得

http://detail.tmall.com/item.htm ... 184&abbucket=19

TOP

如果轉 LED, 不如舊嘢全部唔要. 轉 d 唔轉 d, 攪自己
之前已有文講, 電子牛光管轉 LED 光管, 係要內部改駁 ...
GbE 發表於 2014-10-28 12:50光管底是新的上年搵師傅裝
所以想留返

TOP