LED 薄燈筒

扁撻撻,都唔好意思叫佢做燈筒。
最近覺得 TB 好似煩咗好多,於是喺鴨街買算數。
原來用咗燈帶就可以做到咁薄,最攪笑係隻火牛嘅"裝假狗"接線躉,不過打開黎睇已經比"阻容"嗰類好得多喇.......附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

散熱死硬

TOP

我有隻一樣的led燈,用左未夠一年已燒左幾粒led

TOP

散熱死硬
gary012 發表於 2014-10-31 08:53


個燈帶係同個燈架痴埋既

但個火牛好快死就一定

TOP

幾銀?

TOP

幾銀?
bubibubi 發表於 2014-10-31 10:15


$88

TOP

個燈帶係同個燈架痴埋既

但個火牛好快死就一定
lawrencelau1 發表於 2014-10-31 09:54


黐得麻麻地,其實我都想整過隻牛,因為唔需要扯盡咁光,
不過.............應該都係講完就算,因為呢支燈平均每日都唔會著多過10分鐘。

TOP

有冇去巷仔睇下有冇o岩用o既Philips LED先呀?

TOP

黐得麻麻地,其實我都想整過隻牛,因為唔需要扯盡咁光,
不過.............應該都係講完就算,因為呢 ...
logoff 發表於 2014-10-31 11:01    買枝痔瘡膏 lo (x! 又諗起it 專業)

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP