14.4V充電器去充12V的電池,ok?

14.4V充電器(電鑽充電器)
去充12V的電池(摩托車電池)

ok ma?舊電會否壞/影響原有12V電壓?

本帖最後由 aazz 於 2014-11-3 13:07 編輯

OK
正常所有 叉電;
要叉滿都係要高過 原本電池的電壓;
而被叉的電池;
叉滿都係會高 2V 左右;
不過最好用 測試機器一路檢測;
夠就拔;
又或者自己增加一個能夠;
夠電就自己 CUT 的電路;

TOP

回覆 2# aazz


    THX~

TOP

摩托唔係鉛酸電嗎 ?

TOP

電鑽充電器唔係3腳咩...可能有識別電阻???

TOP

原先那個充電器是充那種電池?

TOP

好似差唔到 = =

TOP

14.4V充電器(電鑽充電器)  --  應是鋰電充電器!
去充12V的電池(摩托車電池)  - 是鉛酸電池!
是不同的充電方式!
樓主唔識, 問好正常.
唔識而亂答, 會害人不淺的!

TOP

12V 充電器輸出係高過 12V, 14.4V 充電器輸出係高過 14.4V, 所以你係用緊高過16V 以上充12V, 唔好

TOP

12V 充電器輸出係高過 12V, 14.4V 充電器輸出係高過 14.4V, 所以你係用緊高過16V 以上充12V, 唔好 ...
mo9394 發表於 2014-11-5 09:065V充電器去叉3.7V鋰電呢?

TOP