3m filter 一問

請各位ching 3m Acid Gas Cartridge 6002 唔知可以唔可以用於過濾有機氣體


感謝

回覆 1# dd9093

6002講明只係應付酸性氣體,有機氣體會破壞濾芯,要6006呢類講明Organic Vapor至得:

http://solutions.3m.com/wps/port ... 4294936909&rt=d

TOP

ok thx chimg 不過公司只提供到 6002 一係就用r95 但係r95感覺上好唔安全

TOP

回覆 3# dd9093

R95只係具防油能力嘅粉塵濾罩,濾唔到有機氣體。

TOP

唯有用住6002 先遲下先買過其他filter

TOP