USB充電器5.5v電壓是否過高?

我的USB充電器電壓有5.5v,是否太高?怕會充死電話,唔敢用!能不能在output位置加一粒5.1v穩壓二極管呢?如果不能還有其它方法嗎?唔想浪費!

5.5有冇load?

TOP

回覆 1# andy1721


    一條USB線充電壓解有~0.3V,所以冇事嘅

TOP

雖然5.5V 是out spec, 一般USB充鋰電線路用linear control, 會有功率損耗=控制元件發熱.
好的controller 會有過熱保護, 唔會燒, 只係發熱後, 充電電流減少, 即是充電慢些.

用條高D內阻嘅USB線就得, 再怕就串粒schottky diode, 降番0.3-0.5V就保證安全.

TOP

如果電話無乜電,叉電時大概有5.3v,不過當電池電有一半左右會上到5.5v,如果用兩條USB充電線,中間加一個電流電壓檢測儀,咁電壓大概5.3v,不過電流會低過1A,正常充電會有1.3、1.4A左右

TOP

本帖最後由 andy1721 於 2015-4-9 21:53 編輯

因為個電壓檢測儀過左5.5v會不停閃動,怕會有問題,咁串粒schottky diode會唔會減底充電電流?

TOP