LCD TV 12V電源曾正負反插,而家D掣不受控,有無 hints 救佢?

朋友舊機遺失牛,買萬用牛12 v 但曾正負搞錯,反插了。。。現在開機後按掣不正常,跟住就 sleep。