T5 轉燈帶,熄左仍有餘輝

燈槽原用 T5 管,因為燒左一支所以把心一橫全換淘寶燈帶。
在帶開關拖板測試正常,安上燈槽後開關也正常。
但深夜起身時發覺原來熄燈後燈帶仍有微光,
唔明點解斷電後仍有電到?

現懷疑因為開關制用 E3000 關制仍帶小量電流所以燈帶變左長開。
小弟懷疑是否正確?另是否 E3000 接錯線?
煩請師兄解答一下小弟,謝謝!

E3000面板上有 小 LED燈,關燈掣時小 LED燈會光起,所以有輕電流過令 Led 燈帶暗光。解決方法只有更換燈掣

TOP

我自己經驗。 火牛輸入無分火/地。 所以我就咁駁
發現關電後仍然有光。 。
將2條線調轉駁, 咁就正常了。

TOP

現懷疑因為開關制用 E3000 關制仍帶小量電流所以燈帶變左長開。
小弟懷疑是否正確?另是否 E3000 接錯線?
煩請師兄解答一下小弟,謝謝!
kevinsit 發表於 2016-5-18 10:20

係,祗好換燈制(或cut咗粒氖膽)。

TOP

weekend 放假調轉駁試下先,
如果加個零件一定要幾多 A 先比電過又得唔得呢?
謝謝各位

TOP

我有一盞燈都係咁, 同用一個雙位開關制,另一同款盞燈又冇事..
問淘寶賣家, 話可能係斷電後個驅動電容仍留有電...
寄過另一驅動俾我換左都一樣係咁..

TOP