panasonic 窗口機唔凍

風扇無問題,壓縮機啟動電容換過都係唔得。一開機,壓縮機會好震幾秒,之後過幾十秒又震幾秒,不斷重複
有無cHing知點搞?

幾年機先?

TOP

幾年機先?
go2oversea 發表於 2016-6-21 11:33 PM

過左保養好耐,宜家真係雞肋,機好舊但好靜,最怕新機無咁靜

TOP

過左保養好耐,宜家真係雞肋,機好舊但好靜,最怕新機無咁靜
maymaypat 發表於 2016-6-22 03:36    我今年買左2部樂聲1匹窗口機   1部窗口機有搖控  1部冇  老媽子用

1部窗口機有搖控   3年保4500蚊      1部窗口機冇搖控 4000蚊

1部窗口機有搖控  有快速制凍15分鐘差5多成部凍  又靜   你封左出水位  仲快凍

過左夏天開大風吹1小時   後注  個機蓋要2隻手向上推   開頭5識用整壞左   有保用比80蚊整反

TOP

過左保養好耐,宜家真係雞肋,機好舊但好靜,最怕新機無咁靜
maymaypat 發表於 2016-6-22 03:36    我今年買左2部樂聲1匹窗口機   1部窗口機有搖控  1部冇  老媽子用

1部窗口機有搖控   3年保4500蚊      1部窗口機冇搖控 4000蚊

1部窗口機有搖控  有快速制凍15分鐘差5多成部凍  又靜   你封左出水位  仲快凍

過左夏天開大風吹1小時   後注  個機蓋要2隻手向上推   開頭5識用整壞左   有保用比80蚊整反夏天最多人用左n年冷氣機短路  燒全屋   因小失大

TOP