LED 火牛

噚日廳燈跳灰屎, 打番制發現發其中一個LED胆唔著,
今日打算拆開維修,
就見到咁.

真系好彩
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

而家啲LED牛係咁上吓啦!

TOP

本帖最後由 simontang 於 2016-7-14 23:19 編輯
而家啲LED牛係咁上吓啦!
ken125111 發表於 2016-7-14 23:08

睇個樣是舊時出的LED, 大牛龜, 而家的無咁大. (那個殼溜溜地,扮有散熱.)

TOP