cam倒吊安裝在鋁天花

本帖最後由 endersl 於 2017-1-12 17:10 編輯

剛買左半球形cam, 請問各位點先可以穩陣將cam倒吊安裝在鋁天花?

一般電批可唔可以在鋁天花開螺絲孔?

加塊板在天花裡面

TOP

加塊板在天花裡面
Jip仔 發表於 2017-1-12 17:07   任何板? 可唔可以再講多少少?唔係好明

TOP

囉塊一分薄板放入天花    (或 分半)
支cam 紐螺絲穿過鋁天花收入木板

TOP

塊板要大d 可以比鋁天花承托起

TOP

囉塊一分薄板放入天花    (或 分半)
支cam 紐螺絲穿過鋁天花收入木板
Jip仔 發表於 2017-1-12 17:14   一般電批可唔可以在鋁天花開螺絲孔?

TOP

是但搵幾粒鋼牙用電批收上去已經搞掂

TOP

一般電批可唔可以在鋁天花開螺絲孔?

TOP

半球唔一定上天花,可以橫Mount, 最緊要係你有個架
可以好似下面啲圖咁TOP

本帖最後由 kanduki 於 2017-1-12 18:27 編輯
一般電批可唔可以在鋁天花開螺絲孔?
endersl 發表於 2017-1-12 17:23支電批點一舨法

如果捃啲石膏板尖尾螺絲就易啲篤入去
不過仲要準備鑽咀或令梳開過電線窿
(如果電線向天花入邊駁出唻的話)

TOP