LED燈管壞壞地

本帖最後由 nganshiu 於 2017-3-18 20:48 編輯

4W LED燈管壞壞地.
開後無耐會開始間中閃一閃, 再耐D會唔著.
斷電再開又會著番.

請問會是cap問題嗎? 買一粒電容好似奇怪D. 400V 4.7uF
還是直接換左件驅動?

應何選合適既spec, 1-3*1W 代表什麼?
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

病徵可能叫頻閃?
馬雲網 可配返的零件,應該是3x1w=3w ...壞邊part 等其他ching覆 ,我唔識

TOP

電容$0.1, 驅動零件$1.25, 運費$8....
成支新既光管都係$10!

想環保D都難

TOP

呢種啲LED好可能係一串過用40-50Vdc去推,一般3x1W嘅電源係唔啱用的。

TOP

回覆 1# nganshiu


    電容壞了
換就可

TOP

呢種啲LED好可能係一串過用40-50Vdc去推,一般3x1W嘅電源係唔啱用的。
ckshum 發表於 2017-3-19 10:50驅動板後寫住  1-3*1W .
我估是 1~3 W LED燈用, 但唔明 *1W點解. (*=x?!)

TOP

回覆  nganshiu


    電容壞了
換就可
xiao 發表於 2017-3-19 10:59


電容$0.1, 運費$8....

TOP

一至三粒1w led

TOP

本帖最後由 solexkey 於 2017-3-20 01:35 編輯

著燈後,用他表量度火牛輸出DC電壓(V1)
再耐D唔著嘅時候再量度火牛輸出DC電壓(V2)
視乎LED燈管設計,輸出電壓可能會高,度嘅時候小心短路

先比較吓V1同V2有幾大分别

2835贴片灯珠spec
http://www.szlvmled.com/show-36-13.html

TOP

著燈後,用他表量度火牛輸出DC電壓(V1)
再耐D唔著嘅時候再量度火牛輸出DC電壓(V2)
視乎LED燈管設計,輸出電壓 ...
solexkey 發表於 2017-3-20 00:50


Thanks

此燈由30粒2835贴片灯珠組成.
(V1) = 9.75V
(V2) = 焊過燈V-接位後只是間中閃閃, 煲了一日都無熄. 閃時顯示 ~9.5V

斷估cap有事

TOP