9V電批唔夠扭力

用緊Ikea 9V電批
覺得唔係好夠扭力,扭唔郁比較緊既screw
請問市面上最扭力係幾多V電批?
有無咩牌子比較經濟?

扭螺絲最好用衝擊扳手, 這裏的ching成日講, 找找舊post.

TOP