led 接駁方法分别

想請教一下大家,如果想用5730燈珠整7W燈條, 想問下 用2串7並定3串7並好啲。同有乜分别?

一般見都是 3粒串聯加電阻降壓(工作電壓12V)!

TOP

本帖最後由 BEpsilon 於 2017-7-18 18:35 編輯

回覆 1# edenho
據 Google 的資料,一粒 5730 LED 的 Vf 係 3.0 V 左右。通常運作電流係 150 mA 左右。
你沒有提供〔輸入〕的電壓有多少。

TOP

如果想用5730燈珠整7W燈條, 想問下用2並7串定3並7串好啲。同有乜分别?
應該用12V DC

TOP

本帖最後由 superman9394 於 2017-7-18 17:47 編輯

回覆 4# edenho

2並7串,3並7串用恆流火牛.
行 12V DC 要3粒串聯加限流電阻再並聯, 如下圖


點駁用咩牛主要睇你用到咩基板, 例如我呢款 2並18串環形鋁基板係配恆流300mA火牛, 電壓係自動調節.

TOP

師兄,想問下如我用恆流300mA, 用三串七並,咁係幾多火。

回覆 5# superman9394

TOP

回覆 6# edenho

通常唔會咁串/並, 2並X串 會易啲搵 driver

TOP

回覆 6# edenho

3串7並通常係加限流電阻行恆壓火牛喎

5630 5730 每粒 0.5W, 直接乘幾多粒就知總火數

TOP