sorry講得唔清楚,係現有電路MOSFET S經一電阻落地,唔知道是否需要更改數值? ...
avdaemon 發表於 2018-2-10 00:11


一般唔需要。
正如8#的師兄所講,不是將所有高壓零件換成足夠內壓就可以,要視乎個別電路的設計。除非,有人在同一型號成功改裝後分享,你跟住做就有經會得。如果要自己去做開發,除非對電路對設計好熟,否則成功率不高而且存在風險。

TOP

嘗試更換大CAP和varistor,跟著上電一試,結果係......


充電LED會著,放舊2A電池上去充電,充電LED會閃動,但係充得好慢,量度終端電壓,有上升,等幾十分鐘之後,由18.x充到19.xV。 充了一小時也沒有轉燈充滿,(電池原身係四格滿)。充電器背面規格寫110V 55W,唔知道充電電流有多大,究竟MOD係成功了定失敗呢?
*X輝買電容很貴,150uF 450V 賣20元。
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

TOP