LED燈條的驅動/火牛問題

屋企廚房用咗兩年嘅LED光管/燈條,早幾日著嗰陣,有一條閃閃吓就息咗,之後息咗再開,另一條又係閃咗幾閃就息埋。拆開睇個驅動/火牛parts,隻cap冇發漲,底板又唔覺有燒到。
想問呢隻驅動/火牛響鴨記有冇得配番?

點解你覺得係火牛壞而唔係燈珠燒?

TOP

點解你覺得係火牛壞而唔係燈珠燒?
tomchen 發表於 2019-3-11 16:41


因為呢個光管入面有兩係燈條,如果壞燈珠,就應該只壞一邊,同埋如果壤燈珠前唔會成條燈條閃幾閃就息晒。
要等我攞隻他錶他他佢。

TOP

因為呢個光管入面有兩係燈條,如果壞燈珠,就應該只壞一邊,同埋如果壤燈珠前唔會成條燈條閃幾閃就息晒。 ...
vaio 發表於 2019-3-11 17:17


兩條燈條都係同一源...

TOP

兩條燈條都係同一源...
tomchen 發表於 2019-3-11 18:12


係。上面張相會見到

TOP

首先遂粒燈珠測試,睇下有無燒到,再研究火牛

via HKEPC Reader for Android

TOP