Toslink 防塵塞

上過淘佬都搵唔倒,知唔知邊度有得買?

附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

本帖最後由 hon829 於 2020-8-29 11:24 編輯

-買不倒就買條光纖線, CUT淨個頭當塞用;  https://s.taobao.com/search?q=TO ... 0200829&ie=utf8
-用不甩膠的膠紙封口;
-淘矽膠塞後再改改使用:  https://s.taobao.com/search?q=To ... 0200829&ie=utf8

TOP

本帖最後由 1個閒人 於 2020-8-29 12:40 編輯
上過淘佬都搵唔倒,知唔知邊度有得買?
wyhui5124 發表於 2020-8-29 10:42    咦, 個插座本身唔係有塊蓋奄咩?

TOP

咦, 個插座本身唔係有塊蓋奄咩?
1個閒人 發表於 2020-8-29 12:25    有兩款,一款係用plug,一款係自動蓋,用plug嗰隻應該係舊款設計

TOP