AEON$12蚊店的輕粘土已硬化,仲有冇其他用途?幾年前買入未開封,近日發覺已硬化
請問玩開diy手作網友們,仲有冇用?

thx
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

掉得 。

via HKEPC IR Pro 3.6.1 - Android(3.3.1)

TOP

TOP