WORX 充電器不能充電.

如果用BC6那種充電器來充OK嗎?
充左幾次都OK, 但電池有4隻腳, 我只充2隻腳, 會對電池有影响嗎?
我有粒4A大腳電池, 用係電批,電鑽,吸尘機都無事, 但就用唔到WU388,
是否充電方法問題?

本帖最後由 ahuo 於 2021-9-8 21:24 編輯

4隻腳其中2隻係信號。需要輸入約莫5V就會有信號輸出。
1隻係電池過壓信號,當有電芯電壓過高就會將信號拉低提示叉機停差。
另外1隻係溫度檢測,電池過熱就電壓降低會導致機器強制停機。應該全部工具都要呢個信號。如果保護板有問題,輸出電壓唔正常就會令到部機用唔到舊電,例如照明led會閃幾下提示。呢個功能可以用電阻bypass。大陸網上有教。
電池可以直接用20v叉電的,主要要做返恆流,唔好太高電流。
而且要留意唔好長差電池,因為電池內部只有過壓保護芯片提示叉機cut電。如果用其他差機叉而又錯電壓就會有爆炸危險。新款d的5燈電池有內部電壓均衡電路,舊版3燈就咩都無,更容易差過龍。注意最好唔好叉盡,例如用5x4.2=21V叉電。因為舊款電池無均衡充功能,隨時有電池電壓會超過4.2V的。

TOP

5燈電池

TOP

4隻腳其中2隻係信號。需要輸入約莫5V就會有信號輸出。
1隻係電池過壓信號,當有電芯電壓過高就會將信號拉低 ...
ahuo 發表於 2021-9-8 21:22


我用類似BC6那種充電,
用5P非平行充電, 唔知會唔會搞到粒電池越充越唔平行.

TOP

本帖最後由 ahuo 於 2021-9-9 15:41 編輯
5燈電池
罪大惡極 發表於 2021-9-9 10:49


worx綠色大腳板電池有個新版,電量檢測系用5粒led。舊版系3粒。

TOP

我用類似BC6那種充電,
用5P非平行充電, 唔知會唔會搞到粒電池越充越唔平行. ...
jerrychan0610 發表於 2021-9-9 15:08


所以最好唔好叉滿。否則都系用返原裝叉機好,起碼電池過壓會cut。淘一個先幾十人仔。

TOP

真係冇留意, 最近買左粒電, 原來係舊款

TOP