WORX 充電器不能充電.

如果用BC6那種充電器來充OK嗎?
充左幾次都OK, 但電池有4隻腳, 我只充2隻腳, 會對電池有影响嗎?
我有粒4A大腳電池, 用係電批,電鑽,吸尘機都無事, 但就用唔到WU388,
是否充電方法問題?

4隻腳其中2隻係信號。需要輸入約莫5V就會有信號輸出。
1隻係電池過壓信號,當有電芯電壓過高就會將信號拉低 ...
ahuo 發表於 2021-9-8 21:22


我用類似BC6那種充電,
用5P非平行充電, 唔知會唔會搞到粒電池越充越唔平行.

TOP