DIY 空氣清新機問題

想DIY部空氣清新機, 見有啲設計係將個濾網放係風扇前面,
又見過有設計係將個濾網放係風扇後面
請問濾網係前定後會好啲!
.
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

基本都是吸風式, 濾網放前!

既然DIY就放前試吓, 放後又試下, 做個比較吧

TOP

我覺得濾網放係風扇前好D
D塵會比濾網吸左,可以減少清潔風扇既次數

TOP

效果唔錯

TOP

本帖最後由 jackyyu 於 2021-10-22 20:31 編輯

回覆 4# kbpaul

我有睇呢條片, 好多外國既DIY, 都係濾網放係風扇後面

TOP

一定放後面好d..放前面當風扇因各種因素風壓不夠通過瀘網就會向其他方向排走從而張積聚既污垢一齊帶返出室內..相反瀘網係後面就最多做唔到過瀘效果..但唔會吹返散瀘網既塵出嚟..

TOP

其實 你睇吓賣街既空氣清新機就知道空氣流動既先後次序

TOP

先濾後扇的好處是清塵的頻率可以少很多

TOP