Lead Acid battery (UPS)

請問香港除左鴨記之外,仲有邊度可以買到以下Lead acid battery
12V 3.3Ah
12V 7.2Ah

本帖最後由 Joe_Black 於 2021-10-27 11:40 編輯

上MK鴻光睇下有無,或直接打電話去 密示/禾兄 問下。禾兄 有機會啲貨keep喺葵涌寫字樓/貨倉,舖無,但有得賣。
上 RS 都有喎,寫埋 size 重量容量搵到,有埋 datasheet 添
=====================================
量大,可以搵 UPS /Rectifier 供應商代訂

TOP

我對上個次買水電係逃, 日本牌子大陸製, 到手自己入酸, 效果(壽命)唔差過日製的

TOP

去車房問下啲 電單車電池 啱唔啱洗?

TOP