Nexus 7 出現大量光點 懷疑係受壓所致 有冇得保?

頭先一開部N7
係黑色背景下見到大量光點,但唔太明顯
而係其他顏色背景既情況下基本上係睇唔到D光點
咁既情況ching接唔接受到??

懷疑係受壓所致
咁樣有冇得保?應該算係人為..

購於2012年12月初

攞上去保咪知囉, 如果無外傷我估應該保

TOP

有無相睇下 ?

TOP

我都想影相比你地睇...有圖有真相...但點影都影唔出D光點

TOP