Teclast Tbook11 用緊時充唔到電

我部Tbook11著住佢用緊時充唔到電, 即係如果開始充電時是30%, 我充佢三粒鐘佢後都仲係30%, 冇多到亦冇少到電量, 要完全熄左部腦佢先至可以充到去100%, 請問是否正常呢? 定還是我部機係有問題呢? Thanks!

点解呢个post嘅点擊率咁怪雞,開post左2天就有3万多点!

TOP

本帖最後由 b-29 於 2016-5-9 10:30 編輯

至於廣東道係近旺角那一段吧,97年前係有地檔售賣港英,电子過期,更换器材,軍部电子器材,船舶无綫电器材等等,造成地下無綫電通讯發燒友天堂,有時真的可以買到一部工作正常的軍用無綫电收發机等等。97后,英軍徹走,咪乜都冇啦,大家都明吧!如果现時想買,去淘寶吧,祇限系国內居住才可,因不准出口落香港。

TOP

回覆  tcmchan

去鴨寮街 近西九龍中心果段, 有間叫新昌, 果到有. 我都係果間買. 好似25蚊 ...
siu_ma 發表於 2016-5-9 09:18

好, 等我星期六去 "目及" 下先, thanks!

TOP

又講下鸭記,鸭寮街D历史,掌故吧,系50年代開始系D收買佬把收買到D舊傢私電器系果度作地灘擺賣,到60年代,香港电子工業開始發展,原子粒厂,收音机厂,电子山寨厂纷紛成立,成就一个行业,就系电子垃圾回收,收到D电子垃圾,部分卑鸭寮街,广東道,香港麽囉街一带出售,麽囉街地灘由於地理交通问題,至70年代便式微了。唯獨鸭寮街一枝獨秀,由电子垃圾地灘檔,移入街两旁店铺,亦由地灘售賣二手真空管(那时不叫电子管),原子粒,IC, 等開舖賣新电子產品了。80年代初亦有些鸭記人转入高登,黄金商場售賣開心牌apple ll, 台灣IBM PC了。至現時,鸭記要適者生存,轉營各行各業都有吧。

TOP

回覆 4# tcmchan

去鴨寮街 近西九龍中心果段, 有間叫新昌, 果到有. 我都係果間買. 好似25蚊

TOP

本帖最後由 b-29 於 2016-5-9 09:08 編輯

电子野,真系要小心處理,好似那个玩單車音响大哥,系地鉄搞单傑野,真系害己累人。

不過上述diy 充電器,已用了年多,iphone, 10A电池平板,各類双系统平板,手机等都用過有效,各位可放心仿造。

TOP

我對電子野唔熟, 唔敢自己亂搞, 驚火燭都有份. 請問我想跟你買一個你自改的可以嗎? 不知要多少錢呢? ...
tcmchan 發表於 2016-5-9 01:09    等我去淘寶找找,可否有合適的,又不用diy吧! 呢的野,很平的。

TOP

改装很简單的,要加电阻2枝便可以了。如果直接將 + - 电極直接去手机,平板充電,很多型号都充電冇反應,由 ...
b-29 發表於 2016-5-8 10:04

我對電子野唔熟, 唔敢自己亂搞, 驚火燭都有份. 請問我想跟你買一個你自改的可以嗎? 不知要多少錢呢?

TOP

本帖最後由 b-29 於 2016-5-8 12:46 編輯

改装很简單的,要加电阻2枝便可以了。如果直接將 + - 电極直接去手机,平板充電,很多型号都充電冇反應,由其是apple產品。javascript:;

R2 99K, R3 99K

usb charge2.PNG
__.JPG

TOP