andriod平板爆屏觸控用唔到

點樣整到 有無得駁mouse之類

可以用 mouse

TOP

用個usb 轉換器就得

TOP

用篮牙老鼠都可以。

TOP

如果Mon 冇事就淘番塊觸控屏自己拆機換
不過如果係細山寨廠可能難搵d

TOP