yes !!! 祖記1:0

總比數暫時 1:1 !!!

原帖由 雷俊 於 2009-3-11 04:05 發表
總比數暫時 1:1 !!!

車仔今場冇wide man (e.g. malouda or kalou)...冇晒側擊...要下半場換人先有轉機

TOP

車仔岩岩球罰球應該已經入左
不過Essien又入左波

TOP

唉.............d後衛反應慢

TOP

原帖由 雷俊 於 2009-3-11 04:33 發表
唉.............d後衛反應慢

以家起碼要入多兩球先有機會晉級
其實頭先球罰球根本唔應該發生....因為佢真係冇手球

TOP

原帖由 PaTT 於 2009-3-11 04:35 發表

以家起碼要入多兩球先有機會晉級
其實頭先球罰球根本唔應該發生....因為佢真係冇手球

似係心口

TOP

原帖由 雷俊 於 2009-3-11 04:38 發表

似係心口

我睇緊英國ITV...佢頭先罰球重播既時候都幾明顯係心口

TOP

原帖由 PaTT 於 2009-3-11 04:40 發表

我睇緊英國ITV...佢頭先罰球重播既時候都幾明顯係心口

冇計啦,已成事實
我唯有寄望祖記爭氣d
睇下入唔入到2粒啦

TOP

原帖由 雷俊 於 2009-3-11 04:45 發表

冇計啦,已成事實
我唯有寄望祖記爭氣d
睇下入唔入到2粒啦

睇黎都冇乜望
下半場成隊唔同左
開始犯多左規

TOP

就打交咁既款

TOP