ipad 空气兔 鍵盤的 bug

本帖最後由 b-29 於 2017-4-8 10:59 編輯

我部機升上10.2.1 發現使用中文手寫鍵盤有bug ..你地可試下..

係設定  一般。鍵盤 加繁體中文手寫. 然後係手寫鍵盤下 快速按點左下角那.?123 按鈕 同隔鄰那地球  好易令手寫鍵盤freeze 左。按左下 地球和數字。都冇返應  。,
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

由ios10開始已有呢個bug

唔知10.3會唔會fix

TOP

由ios10開始已有呢個bug

唔知10.3會唔會fix
derekwa 發表於 2017-3-28 12:26    唔該哂  我係新仔用ipad…用第三方中文手寫能避免這問題。

TOP

ipad獨有bug!

TOP

頭先試左一輪,好似終於fix左了,個bug由10.0已開始有!

TOP

頭先試左一輪,好似終於fix左了,個bug由10.0已開始有!
derekwa 發表於 2017-3-28 16:22    thanks 師兄 等我更新看看!

TOP

本帖最後由 b-29 於 2017-3-28 18:33 編輯

已經更新到10.3了 。真的已解決了這手寫鍵盤bugs, 再次謝謝師兄
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

TOP

試左幾日,發現仍有呢個bug,不過出現次數少左好多!

TOP

本帖最後由 b-29 於 2017-3-31 12:42 編輯
試左幾日,發現仍有呢個bug,不過出現次數少左好多!
derekwa 發表於 2017-3-31 12:36    我冇這個問題了。都經常檢測。或者試用dfu 重新刷機試試看!

因為未升上10.3  我用dfu方法刷過機。

TOP

自升上10.3 後。解決左  apps 閃退。assistant touch freeze., 無故hang機。當時很失望,因為空氣兔重差過安卓山寨貨。但是現在非常享受ipad air2了!

TOP