ipad空気兔拆売換电池, 拆机売工具

本帖最後由 b-29 於 2017-4-4 17:09 編輯

係威鋒網。見網友的自己拆売換電。看來難道不高  真可以試下。那橘色手指套。用來貼膜,拆売。必備之物!但那熱風槍沒有上圖呢!


下圖片原載威鋒網站。
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

Ipad 舊電夠用幾年
應該唔會奶野嘅

TOP

呢位仁兄嘅拆機売工具。非常實用。去淘寶找找  用來拆山寨平板換電池都好嘅!

TOP

識自己拆殻就可以自己換128g吧

TOP

識自己拆殻就可以自己換128g吧
kcthomlau 發表於 2017-4-4 10:14    相比電池。內存  難度很高  蕊片拆下  銲上都系數秒內事情。對熱风槍使用技巧要求很高!冇實際豐富經驗。都系不要嘗試了!

TOP

提示: 該帖被管理員或版主屏蔽

TOP

提示: 該帖被管理員或版主屏蔽

TOP

提示: 該帖被管理員或版主屏蔽

TOP