ifc citibank

可同時拎400$回贈和銀碟????

可以,但銀碟要2間商店100元以上發票

TOP

銀碟又係當年的款式

TOP

銀碟又係當年的款式
Keka0652 發表於 2014-11-18 17:43


請問三樣入面,邊樣最好? 禮品盒?縐褶碟?餐盤? 邊樣最實用?

TOP

大金128可以1000添,我覺銀碟最有用

TOP

又黎銀碟報價區

TOP

又黎銀碟報價區
董事長 發表於 2014-11-18 17:58    I have 2pcs!!!

TOP

聽日d人個個default ifc

轉攻cwb同fw

TOP

請問三樣入面,邊樣最好? 禮品盒?縐褶碟?餐盤? 邊樣最實用?
terence_chong 發表於 2014-11-18 17:48


三樣都唔可以叫實用. 我要左禮品盒

TOP

聽日d人個個default ifc

轉攻cwb同fw
gerrardjamie 發表於 2014-11-18 19:19


今日去左IFC. 食左1000 COUPON 同個盒. 排隊時唔多人有COUPON. 唔知點解

TOP