AOS 開後,邊個MODEL 可以打和/微利 走人?

應該到信用卡黨出手,估下邊個MODEL 可以打和/微利 走人?

算啦,玩左3個月啦,無可能重有錢代仆信用攪完都可能底價賣出打平手,比真用家買啦

TOP

算啦,玩左3個月啦,無可能重有錢代仆信用攪完都可能底價賣出打平手,比真用家買啦 ...
wwyeehk 發表於 2015-1-13 10:27    今次長開,自用實買到LA

TOP

個個都訂大金64, 到時個個收貨就人踩人。

TOP

大金64小心睇路 月尾先到
一個唔小心如果開左WALK IN.......

TOP

大金64小心睇路 月尾先到
一個唔小心如果開左WALK IN.......
nelson 發表於 2015-1-13 11:03    螞蟻搬家

TOP

附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

TOP

個個都訂大金64, 到時個個收貨就人踩人  x2

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

IFC仲有冇1000 coupon? 有就IR 大金128兩部

TOP