IR 每個電話號碼可以訂幾多部機

每個証件號碼上限5部, 而每個電話號碼上限是否都係5部?

唔跟電話,只係跟証件
另外一個証件上限4部

TOP

唔跟電話,只係跟証件
另外一個証件上限4部
calvinchi 發表於 2016-10-15 09:24即係一個電話可以無限用?

TOP

即係一個電話可以無限用?
myricky 發表於 2016-10-15 09:29另外每個証件一個order上限2部, 可以訂2次

TOP


另外每個証件一個order上限2部, 可以訂2次
calvinchi 發表於 2016-10-15 09:34唔該, 仲有每個apple ac今年又有冇上限?

TOP

每個電話號碼 5 次

TOP

同一ID2次,手機號6次,Apple ID6次

TOP