QNAP 419PRO 火牛邊到有得賣

QNAP 419PRO 火牛邊到有得賣?

個FD 部QNAP 419PRO 火牛壞左...$500
賣俾我...想問要去邊至有得賣??

佢係用 12V/5V 4PIN 外至牛...? 有冇3rd PARTY?

THKS

本帖最後由 炎冬 於 2012-4-6 07:38 編輯
QNAP 419PRO 火牛邊到有得賣?

個FD 部QNAP 419PRO 火牛壞左...$500
賣俾我...想問要去邊至有得賣??

佢係 ...
edl0022 發表於 2012-4-5 16:21    上代理問啦 or 去QNAP個網買.
http://shop.qnap.com/index.php?r ... 8&product_id=58
US$123

TOP

4 pin的若要自己買,要特別注意12v和5v的pin角對應要正確,要不然,插是可以插進去,但會燒掉...

TOP

上Microworks啦 ,可以配到

TOP