S記舊機換新機

如DS108J換DS212J,係咪將108J嘅hard disk換過去212J就用得架喇?係咪咁簡單?定還是有好多嘢要再set過?thx!

TOP

Thank you!

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

如過你買Q記的NAS, 你換機會更方便!
小安 發表於 2012-5-27 23:09


咁如果E家由S記轉Q記, 係咪所有嘢要從頭嚟過呀?

TOP

Q記有冇檔案總管啊
可以方便set權限

TOP