Q記NAS點樣錄電視

買咗Magic ProHDTV mini2插落部NAS道在TV Station根夲見唔道,唔知應該點做。

買咗Magic ProHDTV mini2插落部NAS道在TV Station根夲見唔道,唔知應該點做。
lct22 發表於 2015-7-28 09:37

請睇置頂 已經有詳盡教學

TOP

請睇置頂 已經有詳盡教學
bennghk 發表於 2015-7-28 11:23


爬過文並沒有類似情况。我是完全見唔到TV手指。

TOP

置頂post
[QNAP]Digital TV Station Extension for DMB-TH QPKG V2.2

TOP

回覆 3# lct22
手指係咪係supporting list入面先?

(Sent from HKEPC iPhone app)

TOP