Promotion!? TS-451+ 定 TS-563

Promotion!? TS-451+ 定 TS-563

https://order.qnap.com.hk/

hdmi vs 效能, 唔知點揀好... 有咩大分別?

本帖最後由 lnchu 於 2017-3-18 11:36 編輯

我部451+原本都是想睇戲,V M行win10.結果拆走hdmi,vm,hd station sw用部tvbox好得多。

TOP

不過如果直接bt完睇戲,有hdmi 會唔會方便啲?

TOP

TS-563 可否自行換ram?

TOP

563 可以換Ram的

TOP

回覆 4# et-man
記憶體插槽總計:2 SODIMM
記憶體可擴充至:16 GB (8GB x 2)
https://www.qnap.com/zh-hk/product/model.php?II=194&event=2

TOP

兩部機都有得加到8GB,唔知對速度影響多唔多?

TOP

回覆 7# frankhung

TS-563粒CPU會快d,但係冇graphic,做唔倒transcode

TOP

無錢~

TOP

我覺得如果玩埋 vm, 5 bay 會好些分配....

TOP