NAS放係房會好熱嗎?

之前D.I.Y.佐部NAS放係房諗著長開,點知最大問題係長開部機,間房勁熱又焗。
想問一下如果買S記/Q記,發熱勁唔勁?

之前D.I.Y.佐部NAS放係房諗著長開,點知最大問題係長開部機,間房勁熱又焗。
想問一下如果買S記/Q記,發熱 ...
蒼之星雲 發表於 2017-7-4 10:00


   
用緊Qnap TS-453A,3隻7200rpm HDD,閒置溫度37-39度,run緊就41-43度

via HKEPC Ionic Reader v1.7.0 - iPhone

TOP

之前D.I.Y.佐部NAS放係房諗著長開,點知最大問題係長開部機,間房勁熱又焗。
想問一下如果買S記/Q記,發熱 ...
蒼之星雲 發表於 2017-7-4 10:00NAS 都有好多級數, 最平最輕量NAS 用ARM CPU 兩個bay, 通常都唔太多熱氣, HDD聲可能會有.

TOP

長開冇冷氣最好用低轉速Hard Disk

TOP