Qnap 6-Bay, 8G, 24TB, $ 899

本帖最後由 cn98cn 於 2017-7-19 20:19 編輯

Qnap 6-Bay, 8G, 24TB
$ 899.00

qnap.JPG
2017-7-19 20:16

你買唔買到? 已經玩完

TOP

回覆 2# lio [/


Yes

qnap 2.JPG
2017-7-19 21:04

TOP

回覆  lio [/


Yes
cn98cn 發表於 2017-7-19 21:04    恭喜汁到平野

TOP

見到仲有
但唔運HK...

TOP

回覆 5# TimHK

Qnap 6-Bay, 24TB(6x 4TB NAS Drive) Intel Braswell Quad-Core 1.6GHz CPU(TS-653A-8G-64R-US)

這台 是 8G ,24TB HDD (它有跟 4T HDD x 6隻)

現在好似,沒貨。

TOP

本帖最後由 cn98cn 於 2017-7-19 22:44 編輯

另台是 4G ,沒有跟 HDD
有貨,但不平。


另台是 8G ,沒有跟 HDD
有貨,但不平。

TOP

i miss the chance

TOP

missed too...

via HKEPC Reader for Android

TOP

呢個有可能唔會出貨.

TOP