隻Qnap TS-251想加ram

Crucial 8GB Kit (2 x 4GB) DDR3L-1600 SODIMM
CT2KIT51264BF160B

https://www.crucial.com/usa/en/ts-251/CT8941096

但有無師兄知現貨邊度有賣?

吓, 我用 A-DATA 架炸.

TOP

DDR3L有D難搵

TOP

我係TS251A,我之前都試過用Crucial 8GB, 著到機但BOOT唔起機。
跟住再淘佐2條三叔8G返來試吓,居然用到,暫時都穩穩定定。

TOP

我251+ 都係 8GB (A-DATA) 一條

TOP

Crucial 8GB Kit (2 x 4GB) DDR3L-1600 SODIMM
CT2KIT51264BF160B但有無師兄知現貨邊度有賣? ...
翔動聖絃 發表於 2019-10-14 16:51

用緊ts251 transend 8g ddr3l x2 16g ram 運作正常

via HKEPC IR Pro 3.6.1 - iOS(3.0.0)

TOP

453be用緊Kingston 8GB x 2正常運作中

via HKEPC IR Pro 3.6.1 - iOS(3.0.0)

TOP

最後買左兩條4GB,好貴成$540....T T

TOP

最後買左兩條4GB,好貴成$540....T T
翔動聖絃 發表於 2019-10-22 10:06

但你搞乜要加ram 行vm嗎

via HKEPC IR Pro 3.6.1 - iOS(3.0.0)

TOP