Qnap TS-453 Pro 換風扇問題

最近風扇有雜音, 想換左去
官網睇係 1 x 靜音風扇 ( 9cm, 12V DC) https://www.qnap.com/zh-hk/product/ts-453%20pro/specs/hardware

但無講厚度&轉速. 有無人知?
同埋有無咩牌子推薦?

係我就會拆機睇

幾多 cm同乜插頭

建議你換貓頭鷹

via HKEPC IR Extreme 4.2.3 - Android(4.2.0) ...
kofz 發表於 2020-1-19 13:32

好,果然唔懶得.

TOP