[Windows 10] Win 10 收費問題

請問各位大大,正版 win 7 所謂免費升級至 win 10 係唔係代表終身免費?

請問各位大大,正版 win 7 所謂免費升級至 win 10 係唔係代表終身免費?
gogoadrian 發表於 2015-6-2 23:15

是這樣沒錯~

TOP

但又有人話頭1年唔駛錢?

TOP

但又有人話頭1年唔駛錢?
1kennykk 發表於 2015-6-4 02:09頭一年免費升級, 往後就免費更新
當一年後才更新win10, 就要錢, 幾錢?ms末公佈,不過升級咗之後,以後更新都是免費的

清楚明白末?

TOP