[Windows 10] windows 10 音量調整一問

以前用WIN7,右角下有個"喇叭"圖案,禁入去有得揀,每個程式既音量大小。

而家WIN10 得個大量音揀, 想請教點先可以調整每個程式既音量???

右 click 喇叭
開啟音量混音程式

TOP

原來咁簡單,THANK YOU!!!!

TOP