[Windows 10] 請問有無師兄成功同步google calendar 同 10 仔既行事曆?

如題。
加入左google account login 左,但就話「無法取得行事曆」.....

唔該晒!

如題。
加入左google account login 左,但就話「無法取得行事曆」.....

唔該晒! ...
dls2046 發表於 2015-9-25 14:24


我無事喎。成功同步。

TOP

師兄係全部都同步定只係同步calendar?除左嚮M$行事曆設定外,仲有無邊度要set?

TOP

本帖最後由 dls2046 於 2015-9-25 22:33 編輯

搞掂左....原來係自己嚮私隱設定中行事曆果度關左個「允許程式存取」。等我仲搞左咁耐...

TOP

google calendar 好用嗎?電話內都係用緊we chat calendar

TOP