[Windows 10] tablet上的螢幕輸入中文只有拼音

已選了倉頡輸入, 之前都仲顯示到倉頡碼, 但唔知點解今日開機變左只有拼音碼, 搞來搞去都出唔返個倉頡碼, 大家遇過呢個問題嗎?