[Windows 10] 被WIN 10 自動更新了WIN 7

本帖最後由 joekohk 於 2016-5-17 22:54 編輯

今早上網睇睇下野
突然留意到下方工作列多了一個東東
一打開黎睇有個倒數已經到00:04秒
再睇清楚D竟然係WIN 10自動更新倒數
一時情急手殘按了右上個X
悲劇就係咁發生
我被強行關機更新
我當堂呆咗係到
到我回神後只能望住個更新畫面係到自言自語
"我明明用WIN 7用得好開心,點解要迫我更新WIN 10"
"D野又要重新SET過搞過,重唔知有無D野用唔返"
"平時都話知你更唔更新,今次點解要搞呢D小家子野,一定有陰謀 "

唔鐘意可以即時還原返
要用幾個字姐

TOP

唔鐘意可以即時還原返
要用幾個字姐
Once 發表於 2016-5-17 22:39


不過佢更新用咗我成過朝早

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

試下用win10, 可能鍾意呢

TOP

不過佢更新用咗我成過朝早
joekohk 發表於 2016-5-17 10:55 PM

Immediately roll back to W7 and see if the restored OS is still working properly
In some cases such restored W7 may be corrupted and requires full reinstall

Any sorry to hear about the "hijacked" W10 update, really really scary

TOP

本帖最後由 joekohk 於 2016-5-18 16:00 編輯
試下用win10, 可能鍾意呢
rickdom 發表於 2016-5-18 10:54

更新後害我SF4開心版玩不到了
Diablo 3 要重裝2次先玩得返
真係叫我點鍾意WIN 10

TOP