[Windows 10] 如何用熱鍵旋轉畫面?

明明set好左, 何解唔work? windows 8果陣都無問題

1212.jpg
2016-6-27 00:58

我前兩日先手誤按錯熱鍵旋轉個畫面
對往桌面右鍵睇下選單有冇啟用熱鍵功能
手誤之後我即時停用左...

TOP

我前兩日先手誤按錯熱鍵旋轉個畫面
對往桌面右鍵睇下選單有冇啟用熱鍵功能
手誤之後我即時停用左... ...
Getchu 發表於 2016-6-27 01:41


這個嗎? 確定是啟用了
222.png
2016-6-27 02:26

TOP