[Windows 10] 好多時會show"請勿關機",呢個時候照關,會有乜結果?

其實windows當時做緊乜?

想知

應該係更新未完進行中!

TOP

有時會死機或重新下載再重新更新過。

TOP