[Windows 10] 有無辦法睇到咩阻住關機?

每次關機都有一個程式阻住,要按「仍然關機」先可以「強行」關機。但因為無顯示係咩,只係話有一個程式阻住.... 想問下有無 error log 之類嘅嘢可以睇返有咩阻住關機?
唔該晒!