[Windows 10] windows 11 dev 22504.1000更新

此版修復了鍵盤燈,現在鍵盤正常了。

回覆 1# thomas6681


    真是大舊石 ... 小小嘢都咁論盡 ... 要幾次先改正倒 ...

TOP

哈哈,測試版不要祈望過高,還有十個月先到正式版,這版已經無乜問題,可以正常用了.

TOP

此版修復了鍵盤燈,現在鍵盤正常了。
thomas6681 發表於 2021-11-18 09:21


係,見上一版都話仲有問題,所以skip埋上一版。而家用緊504,暫時OK。喺DOS甚至BIOS都用到嘅鍵盤燈咁基本嘅嘢都可以俾佢搞彎真係冇得頂。

TOP

反映意見都好快回覆.
螢幕擷取畫面 2021-11-19 104523.jpg
2021-11-19 10:54

TOP

有冇人Copy and paste好慢先出到d字

TOP