DIY換唔換倒catback?

想平平地訂條HKS玩玩
應該只是上螺絲就得
唔知用唧再用4隻登仔自己換唔換倒?
想省得則省....如果自己換倒就省下幾十蚊美金

如果bolt on 就應該得o既...
如果要燒就...

有錯請插

TOP

自己換比較難喎......

TOP

如果bolt on 就應該得o既...
如果要燒就...

有錯請插
橙皮 發表於 2012-4-1 07:07


係bolt on
但我怕仲有咩要注意,要車房工具先做倒

自己換比較難喎......
farry1024 發表於 2012-4-1 09:43

能否詳細一點? 有咩要注意的事?

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

係bolt on
但我怕仲有咩要注意,要車房工具先做倒


能否詳細一點? 有咩要注意的事? ...
afya 發表於 1-4-2012 12:44


夠位既淨係起個尾都得
不過有可能會好實,未必拆到出黎
準備定D WD40盡下人事啦

TOP

比車房搞好過人工都係收你$200-300,(基本安裝)

TOP

呢d搵師父裝啦....

TOP

好既, 唔該曬多位師兄
我試下訂番黎自己DIY 先
唔得再拿去比車房搞

TOP

櫈仔係得,但你有冇瞓板?有瞓板,移位方便好多,但亦因為有轆,可能櫈仔會唔夠高.

你訂全新,即係連埋簪口,咁又煩少一樣.但幾粒吊碼又可能好煩.舊嘢用耐咗冇晒彈力,可能好難至除得甩,所以WD40係唔少得.一係就連埋d硬身膠一齊買,舊嘅就用刀搞掂~~

TOP