I have no car but I want to see.
Not Yuen Long member neither.
is that ok?
PPLd 發表於 11/7/2013 07:26


當然可以

TOP

蝴蝶灣停車場好唔好?

TOP

本星期六
晚上10點
糖水@屯門

蝴蝶灣停車場洗車、吹水

TOP

個車場係夠大,但係沒有水 @@ 吾通向取海水洗車?

TOP

我想搞個「幫我洗車團」

TOP

回復 35# 雷俊

多唔多仇家先?

TOP

我想搞個「幫我洗車團」
雷俊 發表於 2013-7-11 16:39我負責提供車

TOP

我想搞個「幫我洗車團」
雷俊 發表於 11/7/2013 16:39    有無錢?

TOP

原來我這星期六唔得
下星期六丫
請報名~~~

TOP

原來我這星期六唔得
下星期六丫
請報名~~~
A君 發表於 2013-7-11 18:45    How to enroll??
Send you PM?

TOP