Noah 之逆襲

經常見到有汽車逆線的新聞,但究竟那些汽車是如何逆線進入公路的呢?以下就有其中一個例子︰

https://youtu.be/3kqEtbrjC80

經常見到有汽車逆線的新聞,但究竟那些汽車是如何逆線進入公路的呢?以下就有其中一個例子︰

...
馬自達士必 發表於 2016-3-22 21:20


呢度... 地陷左好耐.... 成半年都有... 封左呢度有排整.... 我有次去彭福都兜左好耐先去倒... 因為呢度封左...

TOP

我最想知佢究竟幾時才發現逆線..........

TOP

我最想知佢究竟幾時才發現逆線..........
馬自達士必 發表於 2016-3-23 16:26


    佢咁逆線兜少好多路,如果唔係要係馬場掉頭,過左整路位係路口可以行番正線:shifty:

TOP